Research and Technology for Security and Defence

 

 

 

Forskning och teknologi för säkerhet, terrorism, hot, risk, skydd för personal och kritisk infrastruktur, krishantering

                                                                

 

 

Home

Services

SECRAB Network

SECRAB Links

Special competences

Who are we?

Customers

News

Publications

SECRAB logo

Contact

Svensk hemsida

Kontakter

(de svenska sidorna är under utveckling)

 

 

SECRAB är ett ungt företag som arbetar med forskning och teknologi för säkerhet och försvar, men som har bred och lång erfarenhet inom området. Företagets chef och grundare är professor Bo Janzon.


Vår Mission

SECRAB stöder våra kunder i att finna lösningar på  problem genom att ge tillgång till de främsta kompetenserna i Europa (och världen)


Företagets verksamhet

SECRAB är ett litet företag som arbetar från Tumba, nära Stockholm.

SECRAB är en "one-stop shop" - ett "varuhus" för forskning och teknologi

Vi fungerar som mäklare för forskning och teknologi inom säkerhet och försvar.

Vi bistår kunder med att organisera, leda och genomföra  forsknings- och teknologiprogram eller -projekt.

Vi bistår kunder med utarbetande eller medverkan i projektansökningar till främst EU och dess FP 7 och till US Department of Homeland Security/HSARPA och DoD/DARPA

Vårt nätverk kan Du hitta  här

Våra speciella kompetenser (på engelska) återfinns  här

CV (på engelska) för SECRABs grundare och chef hittar Du  här

SECRAB är medlem av:

         


Kontakt           Klicka här!

English                    

Nyheter             SECRAB News Page

 
Send mail to SECRAB Webmaster  with questions or comments about this web site.
Copyright © 2008 SECRAB Security Research
Last modified: 2009-01-06